Adult dayro.adult dayro

Kaun kehte hai bhagwan aate nahi, Tum meera ke jaise bulate nahi.

adult dayro

Sukh sampati, suvicharne, satsang no dai varso, Janmojanan satsang thi kirtar par utarajo, Aa lok ne parlokma tav prem rag-rag vyapjo, Parmatma ae aatma ne shanti sachi aapjo.

adult dayro

Kaun kehte hai bhagwan sote nahi, Maa yashoda ke jaise sulate nahi.

adult dayro

Gujarati Bhajans.

adult dayro

Vali karma na yoge kari, je hul ma ae avtare, Tya purna preme o prabhuji aapni bhakti kare.

adult dayro

He nath jodi haath paye prem thi sau mangia, Sharnu male sachu tamaru ae hriday thi mangia.

adult dayro

Gujarati Bhajans.

adult dayro

Je jeev avyo aap pase sharan ma aapnavjo, Parmatma ae aatma ne shanti sachi aapjo.

adult dayro

Gujarati Bhajans.

adult dayro

Je jeev avyo aap pase sharan ma aapnavjo, Parmatma ae aatma ne shanti sachi aapjo.Kaun kehte hai bhagwan sote nahi, Maa yashoda ke jaise sulate nahi.He nath jodi haath paye prem thi sau mangia, Sharnu male sachu tamaru ae hriday thi mangia.Vali karma na yoge kari, je hul ma ae avtare, Tya purna preme o prabhuji aapni bhakti kare.He nath jodi haath paye prem thi sau mangia, Sharnu male sachu tamaru ae hriday thi mangia.Kaun kehte hai bhagwan nachte nahi, Gopiyo ke jaise tum nachate nahi.Lakshya chaurashi bandhanone lakshma lai kapjo, Parmatma ae aatma ne shanti sachi aapjo.Lakshya chaurashi bandhanone lakshma lai kapjo, Parmatma ae aatma ne shanti sachi aapjo.Achyutam Keshavam Bhajan with Lyrics in English.